Wij regering - We government - Nous gouvernement

Wij-zijn-de-Regering is een tweetalig netwerk van burgerbewegingen en individuele burgers die meer directe democratie willen in België. Directe democratie betekent concreet het recht op bindende referenda op initiatief van de bevolking.

Wij regering organiseert zelf volksstemmingen met de elektronische identiteitskaart op een internetplatform. Daar worden voorstellen (initiatieven) van (groepen) burgers voorgelegd aan het volk.

WAAROM

Doel is de burger een duidelijke stem te geven en de inspraakcultuur te versterken om uiteindelijk de publieke opinie te winnen voor meer directe democratie.

HOE

Door zelf inspraak te organiseren met behulp van internetbevragingen met de elektronische identiteitskaart.  De methode is geïnspireerd op het Zwitserse referendumstelsel

Volgende stemronde op 30 maart 2019 [tot en met 19 mei 2019].  De stemdatums zijn 4 x per jaar gepland gedurende de komende 20 jaar.

WORD MEE SCENARIST VAN DE SAMENLEVING

Beslis mee over het beleid en stem

Hoe kan ik zelf een voorstel lanceren als burgerpanel of zogenaamd initiatiefcomité ?

Steun de directe democratie en word een stembureau

Ook financiële steun is nodig want koken kost geld.

Nieuws

Radio-interview met Yves Bruggeman over zijn boek ‘Tijd voor een burgerlobby’

02/3/2019 - Zijn deelname  aan de eerste G1000 zette Yves Bruggeman aan het denken en schrijven over democratie. Dit mondde uit in zijn boek ‘Tijd voor een...

E-democracy : vier maal per jaar stemmen vanuit de luie zetel

26/02/2019 - Het initiatief e-voting wordt gelanceerd door de burgerbeweging We-Gov. Het doel is om in België een vorm van directe democratie te organiseren...

Persconferentie : Referenda verboden in België ? Burgerlobbies zetten zelf bevragingen...

22/02/2019 - We-Gov.be en Meer Democratie vzw starten met de organisatie van eID bevragingen. Daarmee wil ze de inspraakcultuur helpen versterken om op termijn...

Initiatieven voor stemming 30/03 - 19/05/2019

Het fiscaal voordeel mag enkel nog gelden voor CO2-neutrale bedrijfswagens

INITIATIEF Bedrijfswagens die niet CO2 neutraal zijn, moeten belast worden op de volledige waarde van het voordeel. STANDPUNT Door de hoge sociale en fiscale lasten op lonen...

Europese vliegtaks in ruil voor goedkopere internationale treinticketten

INITIATIEF Er moet een vliegtaks geheven worden voor elke vlucht die vertrekt vanuit een luchthaven in de EU.  De hoogte van de taks moet afhankelijk...

Statiegeld op blikjes en petflessen tegen zwerfafval

INITIATIEF  Er moet statiegeld geheven worden op blikjes en plastic drankverpakkingen. STANDPUNT Statiegeld moet om de berg zwerfafval aan te pakken en om meer blik en plastic...

Lagere accijnzen en btw op benzine voor auto’s dankzij btw en...

INITIATIEF Er moeten accijnzen en btw geheven worden op kerosine Accijnzen en btw op benzine moeten verlaagd worden STANDPUNT Kerosine is een brandstof voor vliegtuigen die afkomstig is...

De dagprijzen in een ocmw-rusthuis moeten inkomensafhankelijk zijn.

INITIATIEF De aangerekende dagprijzen in Vlaamse OCMW-rusthuizen moeten inkomensafhankelijk gemaakt worden STANDPUNT Nu betaalt iedereen evenveel, ongeacht het inkomen (pensioen) van de rusthuisbewoner. Het systeem moet anders,...

Afschaffing van ministeriële kabinetten

INITIATIEF Ministers mogen geen kabinetten met partijleden aanwerven. Zij kunnen beroep doen op hun administratie als zij wetgeving willen wijzigen STANDPUNT INITIATIEFCOMITE Momenteel hebben ministeriële kabinetten twee...

Invoering zone 40

INITIATIEF Er moet in Vlaanderen naast een zone 30 ook een zone 40 ingevoerd worden STANDPUNT Een korte Zone 30 is effectief in de buurt van school-...

Eerlijkere verkiezingscampagnes

INITIATIEF Er mogen geen verkiezingspanelen op openbaar domein geïnstalleerd worden en er moet bij het stembiljet een folder met de partijprogramma's toegevoegd worden. STANDPUNT Voor nieuwe partijen...

Afschaffing van financiële privileges voor politici

INITIATIEF Volgende regels moeten gelden voor alle parlementsleden, staatssecretarissen en ministers in België : Afschaffing van onbelaste forfaitaire onkostenvergoeding. Het volledige loon van parlementsleden wordt belast...

Milieunormen moeten op één – federaal – niveau beslist worden

INITIATIEF Milieunormen (inclusief geluidsnormen) moeten op federaal niveau beslist worden STANDPUNT Het Brusselse Gewest heeft strengere geluidsnormen voor vliegverkeer dan het Vlaamse Gewest. Daardoor ontstaan tegengestelde belangen...

Senaat afschaffen

INITIATIEF De senaat moet in zijn geheel afgeschaft worden, zowel de instelling als het budget STANDPUNT Als gevolg van de zesde staatshervorming is rol van de senaat...

5 % van de landbouwgebieden moet vrije natuur zijn.

INITIATIEF        5% van het landbouwgebied moet worden ontwikkeld tot een natuurgebied ten behoeve van de biodiversiteit. STANDPUNT      Grote gebieden in België en Europa worden uitsluitend...

De zomervakantie inkorten en vakanties tijdens schooljaar verlengen.

INITIATIEF De zomervakantie moet ingekort worden met twee weken - Dit moet gecompenseerd worden met een extra week herfstvakantie en een week vakantie in mei STANDPUNT Volgens...

Fusie van de Franstalige Gemeenschap met het Waalse en het Brusselse...

INITIATIEF Afschaffing van de regering en het parlement van de Franstalige Gemeenschap. Overheveling van hun bevoegdheden naar het Waalse en Brusselse Gewest. STANDPUNT De Waalse en Brusselse...

Minder en transparantere financiering van de monarchie

INITIATIEF Het budget van de civiele lijst moet worden opgedeeld in een deel ‘dotatie en een deel ‘werking en personeel’. Op het deel dotatie...

Overheidspersoneel aanwerven door onafhankelijk selectiebureau

INITIATIEF De aanwerving van alle overheidspersoneel moet gebeuren door Selor. Met alle overheidspersoneel wordt ook bedoeld; personeel, leden van raden van Bestuur en CEO's van verzelfstandigde...

Geen schijnkandidaten meer bij verkiezingen

INITIATIEF De gemeentelijke, regionale, federale en provinciale verkiezingen moeten samenvallen. Je mag maar kandidaat zijn op één lijst. STANDPUNT INITIATIEFCOMITE We worden geconfronteerd met verkiezingen een caroussel aan...

Integratie altijd als criterium voor het verwerven van de Belgische nationaliteit

INITIATIEF Maatschappelijke integratie en talenkennis moet altijd als voorwaarde gelden voor het verwerven van de Belgische nationaliteit. Een blanco strafregister moet gelden als één van de...

Een sociale woning kan alleen gehuurd worden, niet gekocht worden.

INITIATIEF Vlaanderen mag sociale woningen alleen nog verhuren, niet verkopen STANDPUNT De overheid heeft twee middelen om een sociaal woonbeleid te voeren. 1. Het aankopen of bouwen van...

De jongste kerncentrales openhouden.

INITIATIEF De twee jongste kerncentrales (Doel 4 en Tihange 3) moeten na 2025 opengehouden worden. STANDPUNT Het federaal parlement heeft een kernuitstap gepland en goedgekeurd tegen 2025. Als...

Afschaffing van de provincies

INITIATIEF Het administratief en politiek niveau van de provincies moet afgeschaft worden STANDPUNT  Met de invoering van het gewestelijke beleidsniveau enerzijds en met de fusies van...

Zwitsers model

Op alle niveaus (CH)

Politieke rechten zoals bindende referenda op volksinitiatief zijn van toepassing op alle niveaus: lokaal (gemeenten), regionaal, federaal. Het woord 'regionaal" kan betekenen: kanton, een...

Geschiedenis (CH)

De geschiedenis van de Zwitserse democratie, als een systeem van gemeenschappelijke besluitvorming door burgers, gaat ver terug. Het eerste verkozen parlement in Europa na onze...

Soorten referenda (CH)

In de praktijk zijn de instrumenten voor politieke rechten het recht op een referendum en het initiatiefrecht. Soorten referenda : het recht van de bevolking...

Doel (CH)

Politieke rechten in Zwitserland, ook bekend als volksrechten, garanderen dat de overheidsbeslissingen op alle machtsniveaus, "de getrouwe en zekere uitdrukking zijn van de wil...

Voordelen (CH)

In een democratie moet het beleid (regelgeving en uitvoering) overeenstemmen met de wil van het volk. Indien het beleid afwijkt, moet het volk kunnen...

Federale grondwet (CH)

Politieke rechten,  zijnde het recht om deel te nemen aan verkiezingen, het referendum en initiatiefrecht, worden slechts in één land ter wereld op alle...

Criteria stellingen (CH)

De voorstellen die ter stemming worden voorgelegd, moeten aan drie voorwaarden voldoen: SLECHTS EEN VOORSTEL Er mogen geen verschillende stellingen tesamen voorgesteld worden. Dit betekent concreet dat...

Beroepsmogelijkheid (CH)

Burgers kunnen een beroep doen op het federale gerechtshof als zij vinden dat hun politieke rechten geschonden zijn. Voorbeeld 8 burgers grijpen het Federale Hof in...

Fiscale inspraak (CH)

In een aantal kantons kan de overheid niet zomaar belastingen of financiële hervormingen doorvoeren zonder toestemming van het volk. Grondwet Staat van Genève Art. 66 Referendum...

Initiatiefrecht (CH)

Binnen de regelgeving van referenda bestaat er het initiatiefrecht. Dit is het recht van een deel van het stemgerechtigden (1-2%) om een stelling als referendum...

Kantonale grondwet (CH)

GRONDWET STAAT WALLIS Titel I Algemene beginselen Art. 1 (...) Soevereiniteit bevindt zich bij de mensen. Het wordt rechtstreeks uitgeoefend door de kiezers en indirect door...

Organisatie (CH)

Link naar de Zwitserse overheid 1. In de praktijk worden in Zwitserland 4 volksstemmingen per jaar georganiseerd. 2. De burger kan voor alle projecten van huis...