Afschaffing van de provincies

INITIATIEF

Het administratief en politiek niveau van de provincies moet afgeschaft worden

STANDPUNT 

Met de invoering van het gewestelijke beleidsniveau enerzijds en met de fusies van gemeenten sinds 1977 anderzijds is het provinciaal beleidsniveau overbodig geworden.

De taken en bevoegdheden van de provincies kunnen daarom best overgeheveld worden naar het gewestelijk niveau.

De afschaffing van het politieke niveau (bestendige deputatie, gouverneur en provincieraad) zou bovendien een belangrijke besparing betekenen.

De fusie van de administratieve diensten laat een rationalisering toe.  Deze fusie en de centralisering van het beslissingniveau mogen niet automatisch een fysieke centralisering van de administratieve diensten betekenen.  De noodzaak van de fysieke aanwezigheid moet het criterium zijn bij deze beslissing.

DOEL

Politieke en administratieve vereenvoudiging – besparing

INFO EN OPINIES

Boerenbond : provincies als muur tegen verstedelijking

Gedeputeerde Igor Philtjens: Provincie is noodzakelijk alternatief voor gebrek aan centrumsteden in Limburg

Vrt – Gouverneur Cathy Berx : Zonder provincies zal het moeilijker worden om belangrijke beslissingen uit te voeren

Vrt – CD&V : Provincies kunnen zaken doen waar gemeenten te klein voor zijn en waarvoor Vlaanderen geen interesse heeft

WijBurgers – analyse : De eeuwige terugkeer van het provinciale vraagstuk

INNITIATIEFCOMITE

WijBurgers

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

 

DELEN