Afschaffing van ministeriële kabinetten

INITIATIEF

Ministers mogen geen kabinetten met partijleden aanwerven. Zij kunnen beroep doen op hun administratie als zij wetgeving willen wijzigen

STANDPUNT INITIATIEFCOMITE

Momenteel hebben ministeriële kabinetten twee taken:
– ontvangen van lobbyisten
– schrijven van wetgeving

Schrijven van wetgeving dient echter te gebeuren in het parlement, door de bevoegde parlementaire commissie, en dit in alle openheid.  In de praktijk moet dit gebeuren met aanvulling van de bevoegde administratie en met ad hoc experten, die aangeduid worden door het parlement in plaats van de minister zoals nu het geval is.

Ontvangen en horen van belangenorganisaties moet eveneens in alle openheid gebeuren in het parlement.

In Denemarken werken ministers er zonder ministeriële kabinetten. Zij werken rechtstreeks met de administratie.

DOEL

Besparing – regelgeving moet in het parlement gemaakt worden

INFO EN OPINIES

De Standaard – Marc Hooghe (KUL): ministeriële kabinetten nodigen uit om overheidsmiddelen te misbruiken voor politieke doeleinden

Gva – Prof Hindriks (UCL) : federale kabinetten kosten 63 miljoen euro

Centre Emile Bernheim (Solvay Business School) – M. Göransson : Les cabinets ministériels : Analyse et comparaison de leur nécessité au sein du système politico-administratif.

INITIATIEFCOMITE

Yves Bruggeman – Tijd voor een burgerlobby (aanklacht tegen de coalitiecultuur)

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN