De dagprijzen in een ocmw-rusthuis moeten inkomensafhankelijk zijn.

INITIATIEF

De aangerekende dagprijzen in Vlaamse OCMW-rusthuizen moeten inkomensafhankelijk gemaakt worden

STANDPUNT

Nu betaalt iedereen evenveel, ongeacht het inkomen (pensioen) van de rusthuisbewoner. Het systeem moet anders, nl.: de dagprijs opsplitsen in een vast deel en een variabel deel afhankelijk van de hoogte van het inkomen (pensioen, inkomsten uit verhuur, interesten, aandelen…).

Het doel is om financieel sterkeren meer te laten bijdragen, en financieel zwakkeren minder te laten bijdragen.

DOEL

Interne solidariteit inbouwen op een budgetneutrale manier.

NIEUWS EN INFO

De Morgen: sp.a : Maximumfactuur kan rusthuis voor iedereen betaalbaar maken

INDIENER

Joris Verspecht (burgerlobbyy PRO)

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN