Een sociale woning kan alleen gehuurd worden, niet gekocht worden.

INITIATIEF

Vlaanderen mag sociale woningen alleen nog verhuren, niet verkopen

STANDPUNT

De overheid heeft twee middelen om een sociaal woonbeleid te voeren.

1. Het aankopen of bouwen van een woning en deze vervolgens goedkoop verkopen.

2. Een woning goedkoop (door)verhuren.

De woningen die de overheid bouwt en doorverkoopt, is ze daarna kwijt. De woning kan (na verloop van tijd) door de eigenaar(s) doorverkocht worden en komt zo op de markt aan prijzen die gewone mensen niet kunnen betalen.

Als de overheid echter eigenaar blijft van de woning, kan ze deze woning gedurende de hele levensduur verhuren in het kader van haar sociaal woningbeleid.

Kortom, de overheid moet eigenaar blijven van sociale woningen in plaats van ze verkopen. Zo bouwt ze op lange termijn een groter sociaal patrimonium op en kan ze meer sociale huurders bedienen.

DOEL

De overheid verwerft meer woningen om te kunnen inzetten voor haar sociaal woningbeleid

INFO EN OPINIES

(+) De Morgen – Huurdersplatform: er zijn dubbel zoveel sociale woningen nodig

(i) Vlaamse Overheid : Cijfers sociale huisvesting

(i) Steunpunt Armoedebestrijding : Feiten en cijfers

INDIENER

Erik Beunckens (PRO, de burgerlobby)

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN