Federale grondwet (CH)

Politieke rechten,  zijnde het recht om deel te nemen aan verkiezingen, het referendum en initiatiefrecht, worden slechts in één land ter wereld op alle machtsniveaus toegepast: Zwitserland (CH).

Zwitserse grondwet

Preambule

(…) is alleen vrij hij/zij die zijn vrijheid gebruikt (…)
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Hoofdstuk 1 Grondrechten

Art. 34 Politieke rechten
Politieke rechten zijn gegarandeerd.
De garantie van politieke rechten beschermt de vrije meningsuiting van de burgers en de getrouwe uitdrukking van hun wil.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a34

Titel 4 Mensen en kantons

Art. 136 Politieke rechten
1 Alle Zwitsers (…) hebben politieke rechten in federale aangelegenheden. (…)
2 Ze kunnen deelnemen aan de verkiezing van de Nationale Raad en aan de federale verkiezingen en aan volksinitiatieven en referenda in federale aangelegenheden lanceren en ondertekenen.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a136

Art. 137 Politieke partijen
Politieke partijen dragen bij aan het vormen van de publieke opinie en de volkswil.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a137

Hoofdstuk 2 Initiatief en Referendum

Art. 138 Volksinitiatief voor de volledige herziening van de Grondwet
Art. 139 Volksinitiatief voor gedeeltelijke herziening van de grondwet
Art. 140 Verplicht referendum
Zijn onderworpen aan de stemming van de burgers en de kantons:
– de herzieningen van de Grondwet;
– lidmaatschap van collectieve veiligheidsorganisaties of supranationale gemeenschappen;
– dringende federale wetten
Zijn onderworpen aan de stemming van de burgers:
– volksinitiatieven (…) volledige herziening van de grondwet;
– de volksinitiatieven (…) gedeeltelijke herziening van de grondwet en die door de federale vergadering werden verworpen;
– het principe van een totale herziening van de Grondwet, in geval van onenigheid tussen de twee raden.
Art. 141 Optioneel referendum
– federale wetten;
– federale wetten dringend verklaard waarvan de geldigheid meer dan één jaar bedraagt;
– federale besluiten, voor zover de Grondwet of de wet daarin voorziet;
– internationale verdragen (…)
Art. 142 Meerderheden vereist
1. De akten voorgelegd aan de stemming van het volk worden aanvaard door de meerderheid van de kiezers.
2 De akten voorgelegd aan de stemming van het volk en de kantons worden aanvaard wanneer de meerderheid van de kiezers en de meerderheid van de kantons hen goedkeurt.
3 Het resultaat van de populaire stemming in een kanton is de stem van het kanton. (…)
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#id-4-2

Titel 5 Federale autoriteiten

Art. 148 (…) De federale vergadering is de hoogste autoriteit van de Confederatie, onderworpen aan de rechten van de bevolking en de kantons.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a148

DELEN