Beroepsmogelijkheid (CH)

Burgers kunnen een beroep doen op het federale gerechtshof als zij vinden dat hun politieke rechten geschonden zijn.

Voorbeeld
8 burgers grijpen het Federale Hof in omdat het kanton 4,6 miljoen € heeft uitgegeven voor een kunstmuseum.
Het kanton stelt dat de uitgaven betrekking hebben op saneringswerken, “gerelateerde uitgaven” vormen en dus geen nieuwe uitgaven zijn die aan het referendum zijn voorgelegd.
De rechtbank merkt op dat de saneringswerken onlosmakelijk verbonden zijn met de uitbreidingswerken en daarom moeten worden onderworpen aan het verplichte financiële referendum.
http://www.lawinside.ch/53/

 

DELEN