Fiscale inspraak (CH)

In een aantal kantons kan de overheid niet zomaar belastingen of financiële hervormingen doorvoeren zonder toestemming van het volk.

Grondwet Staat van Genève

Art. 66 Referendum over financiële consolidatie
1. In het kader van de maatregelen die nodig zijn voor financiële herstructurering, kan de wet bepalen dat maatregelen van wetgevende rang automatisch aan het electoraat onderworpen worden.
2. Voor elk van deze lastenverminderende maatregelen, tijdens de stemming, moet de burger kiezen tussen de voorgestelde wetswijziging en een belastingverhoging met hetzelfde effect.
3. Elke persoon die deelneemt aan de stemming moet een keuze maken, en kan niet voor een dubbele weigering of een dubbele aanvaarding van het voorgestelde alternatief kiezen.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20132788/index.html#a66

Grondwet Staat van Vaud

Financiële herstructurering volgens artikel 165 van de grondwet van 14 april 2003 van het kanton Vaud

Art. 8 Volksstemmingen
1. De wetten en decreten met betrekking tot de financiële herstructurering die genomen zijn  krachtens deze wet zijn onderworpen aan het verplichte referendum.
2. Voor elke saneringsmaatregel wordt in de stemming een keuze voorgesteld tussen de voorgestelde wet of decreet en de verhoging van de coëfficiënt in de zin van artikel 2 LI, waarvan het financiële effect gelijk is aan de voorgestelde maatregel.
3. De kiezer moet verplicht kiezen voor een van de twee voorwaarden van het alternatief beschreven in de vorige paragraaf. Hij kan ze niet allebei kiezen of niets kiezen.
4. De stembriefjes waarop de twee voorwaarden van het alternatief zijn gekozen en die waarop geen voorwaard van het alternatief wordt gekozen zijn nul.
5. Het voorstel met het hoogste aantal stemmen wordt aanvaard. In het geval van een gelijkspel, de financiële saneringsmaatregel wordt als geaccepteerd beschouwd.
(…)
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/125_bis_Loi_adoptee.pd

DELEN