Resultaten eerste stemming 30/03-20/05/2019

We Government, een netwerk van burgerbewegingen voor directe democratie, organiseerde voor de eerste keer een stemming met de elektronische identiteitskaart.

Slechts 77 mensen uit alle provincies namen deel aan de eerste eID-voting. Daardoor moet een foutenmarge van minimum 11,17 % in rekening genomen worden, wat betekent dat een stelling minimum 61,17 % ja of nee moet hebben als resultaat. De beperkte deelname heeft te maken met twee drempels: een technische en vertrouwen.
De technische drempels zijn de kaartlezer die nodig is en de eid-kaart die men moet nemen om te kunnen stemmen. Daarnaast is vertrouwen een drempel, we-gov is immers een privé-organisatie. Mensen zijn begrijpelijkerwijze wantrouwig om zomaar voor eender welke toepassing op internet hun eid-kaart te gebruiken of nieuwe programma’s te installeren. Tenslotte zijn er in begin problemen geweest voor de mensen die voor de eerste keer stemden en de middleware moesten installeren. Ook daardoor zijn er een aantal afgehaakt.

De meeste stellingen zijn goedgekeurd met een ruime meerderheid bovenop de foutenmarge. Opvallend is de stelling van de gele hesjes om de accijnzen op brandstof te verlagen met opbrengsten uit belastingen op kerosine. Dit is geen ecologische stelling, maar een sociale stelling ten behoeve van de lagere middenklasse.

De belangrijkste lessen die we-gov hieruit trekt is dat de technische drempel moet verlaagd worden (kiezeridentificatie met eID).

Resultaten
Ja
Nee

Federaal
Overheidspersoneel aanwerven door onafhankelijk selectiebureau
97
3
Integratie altijd als criterium voor het verwerven van de Belgische nationaliteit
88
12
Lagere accijnzen en btw op benzine voor auto’s dankzij btw en accijns op kerosine
86
14
Het fiscaal voordeel mag enkel nog gelden voor CO2-neutrale bedrijfswagens
78
22
Milieunormen moeten op één – federaal – niveau beslist worden.
88
12
De jongste kerncentrales openhouden.
70
30
Europese vliegtaks in ruil voor goedkopere internationale treinticketten.
73
27
Minder en transparantere financiering van de monarchie
81
19
Eerlijkere verkiezingscampagnes
89
11
Afschaffing van ministeriële kabinetten
93
7
Senaat afschaffen
78
22
Afschaffing van financiële privileges voor politici
92
8
Geen schijnkandidaten meer bij verkiezingen
93
7
Afschaffing van de provincies
82
18

Vlaams Gewest
Invoering zone 40
55
45
De zomervakantie inkorten en vakanties tijdens schooljaar verlengen.
62
38
De dagprijzen in een ocmw-rusthuis moeten inkomensafhankelijk zijn.
86
14
Een sociale woning kan alleen gehuurd worden, niet gekocht worden.
92
8
Statiegeld op blikjes en petflessen tegen zwerfafval
73
27
5 % van de landbouwgebieden moet vrije natuur zijn.
71
29