Fusie van de Franstalige Gemeenschap met het Waalse en het Brusselse Gewest

INITIATIEF

Afschaffing van de regering en het parlement van de Franstalige Gemeenschap. Overheveling van hun bevoegdheden naar het Waalse en Brusselse Gewest.

STANDPUNT

De Waalse en Brusselse politieke partijen hebben een regering en een parlement voor een handvol bevoegdheden: onderwijs, jeugd en cultuur.

Deze regering, met haar minister-president en zijn 6 ministers, en dit parlement met deze 94 afgevaardigden kostten de Belgische burger handenvol geld.

Zij kunnen evengoed worden samengevoegd met de instellingen van de regio’s, zoals al het geval is in het Vlaamse Gewest.
Alle bevoegdheden die door deze regering en dit parlement worden beheerd, kunnen binnen elke regio worden overgenomen, binnen de bevoegdheden van één minister en het bestaande regionale parlement.

DOEL

Besparing

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN