Het fiscaal voordeel mag enkel nog gelden voor CO2-neutrale bedrijfswagens

INITIATIEF

Bedrijfswagens die niet CO2 neutraal zijn, moeten belast worden op de volledige waarde van het voordeel.

STANDPUNT

Door de hoge sociale en fiscale lasten op lonen (werknemerslasten, werkgeverslasten en personenbelasting) zochten werkgevers naar manieren om hun werknemers te betalen met zo weinig mogelijk lasten. Werkgevers belonen werknemers daarom met zogenaamde extralegale voordelen, zoals een bedrijfswagen.

Als een werkgever een personenwagen ter beschikking stelt van zijn werknemer, waarbij het voertuig ook voor persoonlijk gebruik mag gebruikt worden, ontstaat echter een belastbaar voordeel alle aard. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en dus mee belast.

Dergelijke voordelen van alle aard zijn normaal gezien belastbaar voor hun werkelijke waarde. Voor bedrijfswagens wordt de waarde echter vastgelegd volgens een bepaalde berekening, waarbij rekening gehouden wordt met de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen. Groenere wagens worden minder belast dan gewone wagens. Hoewel gewone wagens zwaarder belast worden, blijken ze in veel gevallen toch nog fiscaal interessant voor werkgever en werknemer.

Het voorstel is om de berekening van de belasting alleen nog toe te passen op CO2 neutrale wagens. Bedrijfswagens die niet CO2 neutraal zijn, worden dan belast op de volledige waarde van het voordeel.

Er dient een overgangsperiode van 4 jaar voorzien te worden vanaf invoering van de regeling. Dit om werknemers en werkgevers de tijd te geven om zich aan te passen.

DOEL

Vergroening bedrijfswagenpark – minder CO2-uitstoot

INFO EN OPINIES

VRT: wat met bedrijfswagens: verminderen of vergroenen ?

Knack: hoe zit het met de vergroening van het bedrijfswagenpark ?

Indiville : bedrijfswagen versnelt vergroening wagenpark

Open VLD: Lachaert wil bedrijfswagenpark sterk vergroenen

INDIENER

Egbert Lachaert – federaal parlementslid Open VLD

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN