Initiatiefcomités (Burgerpanels)

Een burgerpanel of “initiatiefcomité” is een groep burgers die een stelling ter stemming willen voorleggen aan de bevolking. Het begrip initiatiefcomité komt uit het Zwitserse referendumstelsel.

Een stelling of initiatief kan worden gelanceerd door alle Belgen met stemrecht – ook Belgen uit het buitenland. Neem contact op met contact@we-gov.be om je hierin te begeleiden.

ALLE ONDERWERPEN

Initiatieven  kunnen betrekking hebben op alle zaken van algemeen belang en op alle beleidsniveaus. Een overzicht van alle bevoegdheden en beleidsniveaus

PRINCIPES

De voorstellen die ter stemming van het volk worden voorgelegd, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

VORM
Het initiatief mag in algemene termen of volledig geschreven worden.

DELEN