Invoering zone 40

INITIATIEF

Er moet in Vlaanderen naast een zone 30 ook een zone 40 ingevoerd worden

STANDPUNT

Een korte Zone 30 is effectief in de buurt van school- of ontspanningsplaatsen. Regelmatig wordt een Zone 30 echter over een langer traject ingevoerd. Dat ontmoedigt automobilisten om er rekening mee te houden.
Daarom is het beter om lange trajecten van ‘Zone 30’ af te schaffen en te vervangen door korte Zones 30, in combinatie met ‘Zones 40’.
Deze nieuwe snelheidsoptie biedt overheden de mogelijkheid om hun verkeersbeleid te verfijnen en makkelijker een evenwicht te vinden tussen veiligheid en mobiliteit bij de bepaling van snelheidsbeperkingen.

DOEL

Een verkeersbeleid met meer evenwicht tussen veiligheid en mobiliteit.

INFO EN OPINIES

De Standaard : politie flitst zelden in zone 30

INDIENER

Joris Verspecht – oprichter van de burgerlobby PRO

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN