Milieunormen moeten op één – federaal – niveau beslist worden

INITIATIEF

Milieunormen (inclusief geluidsnormen) moeten op federaal niveau beslist worden

STANDPUNT

Het Brusselse Gewest heeft strengere geluidsnormen voor vliegverkeer dan het Vlaamse Gewest. Daardoor ontstaan tegengestelde belangen tussen Vlaanderen met haar luchthaven in Zaventem en het dichtbevolkte Brussel zonder luchthaven. Dit conflict is ontstaan door de regionalisering van de bevoegdheid over geluidsnormen.

België heeft door de regionalisering in totaal vier milieuministers: één per gewest en ook één federaal. Daardoor bereikte België in 2015 op de klimaatconferentie van Parijs geen onderling akkoord over hoe ons land de beloofde inspanningen zal bereiken. Ook op de klimaatconferentie in Polen in 2018 kon de Belgische minister niet meestemmen omdat er geen onderling akkoord was en op het klimaatoverleg in Luxemburg was er geen Belgische minister aanwezig omdat er slechte afspraken waren gemaakt tussen de vier ministers.

Om verdeeldheid en besluiteloosheid te vermijden moet milieu terug en alleen federaal beslist worden.

DOEL

Vermijden van grote verschillen op vlak van milieunormen en vermijden van ongezonde concurrentie tussen de Gewesten.

NIEUWS EN INFO

VRT – Ann De Bie : Waar blijft het Belgische akkoord ?

De Tijd: De Brusselse geluidsnormen uitgelegd

De Tijd – Prof Dave Sinardet : herfederalisering komt uit de kast

INDIENER

Leen Servranckx (PRO, de burgerlobby)

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN