Wie

We-government is een netwerk van verenigingen en individuele burgers die opkomen voor meer inspraak en directe democratie.

DEMOB
http://www.demob.eu

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
https://democratieparticipative.be/

MEER DEMOCRATIE
https://www.meerdemocratie.be/ 

MOUVEMENTS CITOYENS LIBRES
http://www.mouvementcitoyenslibres.be/

WIJ DE BURGERS
http://www.wecitizens.be/

PETITE MAISON DU PEUPLE
https://www.facebook.com/pg/lapMP1060/community/?ref=page_internal

DEMOCRATIE BELGIUM
https://democratie-belgium.be

Secretariaat Wij-Regering :
Olivier Lubbers (fr – oprichter We-Gov) –  0498 04 30 68

DELEN