Overheidspersoneel aanwerven door onafhankelijk selectiebureau

INITIATIEF

De aanwerving van alle overheidspersoneel moet gebeuren door Selor.

Met alle overheidspersoneel wordt ook bedoeld; personeel, leden van raden van Bestuur en CEO’s van verzelfstandigde overheidsbedrijven (agentschappen, instellingen, EVA, IVA) en ook magistraten bij Justitie.

Selor moet daarbij beroep (kunnen) doen op externe bureaus en (buitenlandse) academici om de jury samen te stellen voor bijvoorbeeld magistraten en topambtenaren, zowel leidinggevenden als experten.

STANDPUNT

Voor een groot deel van overheidspersoneel, zowel federaal, regionaal, provinciaal als lokaal wordt beroep gedaan op Selor als selectiebureau. Selor is een overheidsinstelling die speciaal is opgericht voor de aanwerving van overheidspersoneel. In de jury zit iemand van Selor en enkele mensen van de overheidsdienst die de vacature uitschrijft.  Het jurylid van Selor is de enige die beslist.  Selor heeft een goede reputatie op vlak van objectiviteit bij aanwervingen.

Een belangrijk deel van de overheid doet echter nog geen beroep op Selor.  Voorbeelden daarvan zijn intercommunales en zelfstandige overheidsinstellingen zoals agentschappen.  Het is daar dat er groter gevaar is voor politieke benoemingen.

DOEL

Depolitisering van de overheid

INFO EN OPINIES

HLN – Sp.a wil dat CEO’s en voorzitters van raden van bestuur van overheidsbedrijven extern worden aangeworven

Knack – Prof Annie Hondeghem : 8 adviezen

INDIENER

Sofie Lapière (PRO, de burgerlobby)

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN