Criteria initiatieven

De voorstellen die ter stemming worden voorgelegd, moeten aan drie voorwaarden voldoen:

SLECHTS EEN VOORSTEL
Er mogen geen verschillende stellingen tesamen voorgesteld worden.
Dit betekent concreet dat men complexe of brede thema’s moet splitsen.

GEEN CONFLICT MET HOGERE WETGEVING
Een voorstel of initiatief mag niet in strijd zijn met hogere wetgeving.
Voorbeelden:
– een gewestelijk (Vlaams) voorstel mag niet in strijd zijn met een federale wet, grondwet of Europese wetgeving.
– een gemeentelijk voorstel mag niet in strijd zijn met een Vlaamse of federale wet.

Overzicht van de bevoegdheden per beleidsniveau 

CONCREET
Het voorstel moet concreet en realistisch zijn. Dus geen stellingen zoals “er moet meer aandacht zijn voor…”

DELEN