In de praktijk zijn de instrumenten voor politieke rechten het recht op een referendum en het initiatiefrecht.

Soorten referenda :

het recht van de bevolking om een besluit van de overheid goed te keuren of te verwerpen
verplicht referendum:
volksstemming die automatisch krachtens de wetgeving aan de burgers moet worden voorgelegd.
optioneel referendum:
volksstemming die krachtens de wetgeving aan de burgers moet worden voorgelegd indien een klein deel van het electoraat daarom verzoekt.

DELEN