Resultaten eerste stemming 30/03-20/05/2019

We Government, een netwerk van burgerbewegingen voor directe democratie, organiseerde voor de eerste keer een stemming met de elektronische identiteitskaart.

Slechts 77 mensen hebben deelgenomen. De organiserende burgerbewegingen trekken er lessen uit en plannen een volgende stemronde met onderwerpen en stellingen die dan volledig door de burger zijn gekozen zijn.

Bescheiden start
Slechts 77 mensen uit alle provincies namen deel aan de eerste eID-voting. Daardoor moet een foutenmarge van minimum 11,17 % in rekening genomen worden, wat betekent dat een stelling minimum 61,17 % ja of nee moet hebben als resultaat. De beperkte deelname heeft te maken met twee drempels: een technische en vertrouwen.
De technische drempels zijn de kaartlezer die nodig is en de eid-kaart die men moet nemen om te kunnen stemmen. Daarnaast is vertrouwen een drempel, we-gov is immers een privé-organisatie. Mensen zijn begrijpelijkerwijze wantrouwig om zomaar voor eender welke toepassing op internet hun eid-kaart te gebruiken of nieuwe programma’s te installeren. Tenslotte zijn er in begin problemen geweest voor de mensen die voor de eerste keer stemden en de middleware moesten installeren. Ook daardoor zijn er een aantal afgehaakt.
Resultaten : gele hesjes krijgen gelijk

De meeste stellingen zijn goedgekeurd met een ruime meerderheid bovenop de foutenmarge. Opvallend is de stelling van de gele hesjes om de accijnzen op brandstof te verlagen met opbrengsten uit belastingen op kerosine. Dit is geen ecologische stelling, maar een sociale stelling ten behoeve van de lagere middenklasse.
Lessen trekken

De belangrijkste lessen die we-gov hieruit trekt is dat de fase vooraf beter moet. De stellingen moeten van onderuit komen en uitvoerig besproken, bediscussieerd en gedocumenteerd worden. Ook de technische drempel moet verlaagd worden. Met de mogelijkheid van een stemcode moeten we een netwerk opbouwen, maar publiciteit kost geld.