Statiegeld op blikjes en petflessen tegen zwerfafval

INITIATIEF 

Er moet statiegeld geheven worden op blikjes en plastic drankverpakkingen.

STANDPUNT

Statiegeld moet om de berg zwerfafval aan te pakken en om meer blik en plastic te recycleren. De organisatie van een systeem voor inzameling en ophaling van blikjes en plastic drankverpakkingen is een verantwoordelijkheid van de producenten van deze verpakkingen. Aangezien zij deze materialen produceren en verspreiden, is het maar logisch dat ze er ook voor zorgen dat ze zoveel mogelijk worden ingezameld en gerecycleerd.

Statiegeld op blikjes en plastic drankverpakkingen bestaat al in 37 landen en regio’s. Dit blijkt een efficiënte manier te zijn om te verhinderen dat mensen deze verpakkingen weggooien en tussen het zwerfvuil belanden in de publieke ruimte, in de natuur en in zee.

Waar statiegeld bestaat, worden ook minder van deze verpakkingen geproduceerd en veel meer gerecycleerd.

Minder zwerfafval leidt tot lagere opruimkosten. Vandaag betalen Vlaamse belastingbetalers meer dan 100 miljoen euro voor het opruimen van zwerfvuil waarin blik en plastic een groot aandeel hebben. Met de invoering van statiegeld kunnen we daar tientallen miljoenen van uitsparen.

De invoering van statiegeld verhoogt de prijs van blikjes en plastic drankverpakkingen voor de consument niet aangezien je het statiegeld terugkrijgt bij inlevering van deze verpakkingen.

DOEL

Minder vervuiling door zwerfafval, minder opruimkosten en efficiëntere recyclage

OPINIES EN INFO

(+) Vlaams parlement: Voorstel tot resolutie betreffende het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen

(-) RTL Nieuws: Statiegeld op blikjes en plastic flesjes: prijzige aanpak zwerfafval

(-) Handelsfederatie Comeos : blauwe zak versus statiegeld

(+) HLN : Kritiek op filmpje Comeos

(-) Knack: N-VA verzet zich tegen statiegeld

INITIATIEFCOMITE

Joris Vandenbroucke – sp.a-fractieleider Vlaams Parlement

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN