Link naar de Zwitserse overheid

1. In de praktijk worden in Zwitserland 4 volksstemmingen per jaar georganiseerd.
2. De burger kan voor alle projecten van huis uit stemmen.
3.  Stemdatums worden 20 jaar van tevoren gepland en bekendgemaakt.
4. Voorstellen ter stemming worden enkele maanden van tevoren bekendgemaakt
5. De burger heeft dan enkele maanden tijd om zich een mening te vormen, dmv door debatten (media, …).
6. Drie weken vóór de datum van de stemming ontvangt de burger zijn stemmateriaal.
7. Burgers kunnen enkel ja of nee stemmen voor de ingediende gemeentelijke, kantonale en federale projecten.
8. Stemmen kan door een stem in een stembureau ofwel per brief

DELEN