Afschaffing van financiële privileges voor politici

INITIATIEF

Volgende regels moeten gelden voor alle parlementsleden, staatssecretarissen en ministers in België :

Afschaffing van onbelaste forfaitaire onkostenvergoeding. Het volledige loon van parlementsleden wordt belast en voor de indiening van de beroepskosten geldt dezelfde regeling als voor gewone werknemers.

Gelijke pensioenrechten als werknemers.

Een opzegvergoeding die gelijk is aan de regeling voor ontslagen werknemers. Een cumul met andere uittredings- of opzegvergoedingen worden niet meer toegestaan.

STANDPUNT

Regelmatig is er verontwaardiging over vertrekpremies, al zijn er ook nog andere privileges voor politici.

Er zijn naar aanleiding van de verontwaardiging al wel kleine aanpassingen gebeurd, zoals de afschaffing van de uittredingsvergoeding voor vrijwillige ontslag en de aanpassing van pensioenrechten voor nieuwe parlementsleden.

Het basisprincipe is dat politici en werknemers op dezelfde manier moeten worden behandeld, los van de hoogte van de verloning. Een politicus ontvangt dan een salaris in ruil voor de uitoefening van zijn mandaat.

DOEL

Besparing

Kleiner maken van de financiële kloof tussen burger en politicus

INFO EN OPINIE

VUB – Prof Herman Matthijs : volledig afschaffen is juridisch niet mogelijk door reeds opgebouwde rechten

HLN : Groenen willen van parlementsleden gewone werknemers maken

Knack – J.M. Dedecker (LDD) : Afschaffen vertrekpremies is paniekgedrag

INITIATIEFCOMITE

Groen-Ecolo

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .

DELEN