Minder en transparantere financiering van de monarchie

INITIATIEF

  • Het budget van de civiele lijst moet worden opgedeeld in een deel ‘dotatie en een deel ‘werking en personeel’. Op het deel dotatie heft de staat personenbelasting. De uitgaven ten laste van het deel werking en personeel worden gecontroleerd door het Rekenhof. De Kamer van Volksvertegenwoordigers moet jaarlijks deze rekeningen goedkeuren.
  • De dotaties toegekend aan prinses Astrid en prins Laurent doven uit over een periode van vijf jaar. Publieke gelden dienen immers niet om koningskinderen te onderhouden.

STANDPUNT

De monarchie wordt als deel van de overheid gefinancierd met belastinggeld.  Koning Filip heeft krachtens de Grondwet recht op een civiele lijst. Daarnaast worden dotaties betaald aan Albert II, prinses Astrid en prins Laurent.

  1. De begroting van de civiele lijst en de dotaties ziet er als volgt uit (bron: knack) :

 

  1. Daarnaast zijn er uitgaven voor activiteiten van de koninklijke familie opgenomen in de begroting van 2017 (bron: knack ) :

– FOD Kanselarij: 230.000 (ICT en informatica)

– FOD Buitenlandse Zaken: 314.000 (officiële reizen)

– FOD Landsverdediging: 2.300.000 (o.a. personeelskosten militairen militair huis, verplaatsingen van de koning met militaire vluchten of ze een officieel karakter hebben of niet)

– FOD Wetenschapsbeleid: 244.000 (kosten openstelling koninklijk paleis, aankoop kunst voor culturele promotie in het buitenland en 5.000 toelage vzw stichting prins Laurent)

– Regie der gebouwen: 4.089.000 (onderhoud en investeringen in koninklijke paleizen)

– Federale politie: 15.120.000

– FOD Informatica- en Communicatietechnologie: 30.000 (informaticakosten van het Paleis)

Totaal uitgaven activiteiten koninklijke familie: 22.327.000

  1. Totale kostprijs van de monarchie bedraagt ongeveer 35,5 miljoen €

DOEL

Besparing en transparantie

INFO EN OPINIES

Vuye & Wouters : voorstellen voor een modern koningschap

Vrt : Vergelijking dotaties met andere landen

INDIENER

Hendrik Vuye en Veerle Wouters

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .