Lagere accijnzen en btw op benzine voor auto’s dankzij btw en accijns op kerosine

INITIATIEF

Er moeten accijnzen en btw geheven worden op kerosine

Accijnzen en btw op benzine moeten verlaagd worden

STANDPUNT

Kerosine is een brandstof voor vliegtuigen die afkomstig is uit aardolie. Op kerosine voor de luchtvaart worden geen btw en accijns geheven. Kerosine heeft daarom een groot fiscaal voordeel op andere fossiele energiebronnen.

Daarom moeten er accijns en BTW geheven worden op kerosine, net zoals nu al op benzine en diesel voor wegtransport.

Deze nieuwe belastingheffng moet budgetneutraal: de inkomsten van belastingen op kerosine moeten dienen om de belastingen op benzine te verlagen.

DOEL

Gelijke fiscale behandeling van fossiele brandstoffen

INFO EN OPINIES

NRC: Geen belasting op kerosine door internationaal verdrag

Business Insider: Zo duur zouden vliegtickets zijn als je btw, accijns en de vliegtaks meerekent

De Volkskrant: Vliegen is veel te goedkoop en dat is onhoudbaar

INDIENER

Joris Verspecht (burgerlobby PRO)

STEMMING

De stemming gebeurt op het platform my-vote.be .