Set up voting Belgium

 

Om een ​​moderne directe democratie te worden, moeten het federale België en zijn deelstaten de volgende elementen in hun wetgeving opnemen en, praktisch, volksstemmingen 4 x per jaar plannen, voor de federale, regionale en gemeentelijke onderwerpen.

 

I. POPULAIRE RECHTEN

De garantie van politieke rechten beschermt de gelovige en zekere uiting van hun wil door burgers.
Politieke rechten omvatten het recht om deel te nemen aan verkiezingen, maar ook:
– het recht en referendum
– het initiatiefrecht.
Het referendum is verplicht of facultatief.
Het aantal burgers dat de organisatie van een facultatief referendum of een initiatief moet verzoeken, moet het gebruik van deze rechten voor iedereen toegankelijk maken en niet alleen voor grote organisaties.

Het resultaat van de stemmen is wet.

 

II. PRINCIPES

Vragen die aan de mensen worden gesteld, moeten de volgende punten respecteren:
– Eenheid van materie
– Het hogere recht
– Wees haalbaar.

 

III. BEROEP

Burgers kunnen zich tot de rechter wenden als zij menen dat hun politieke rechten zijn geschonden, met andere woorden dat een voorwerp niet ter stemming is voorgelegd of dat de uitslag van een stemming geen weerspiegeling is van de getrouwe en zekere uitdrukking van de wil van de mensen vanwege een probleem.